ANBI gegevens

Stichting Antar heeft de ANBI status. De ANBI status wordt door de belastingdienst verleend aan instellingen die het algemeen nut beogen. Een gift aan een algemeen nut beogende instelling is fiscaal aftrekbaar.

Statutaire naam: Stichting Antar
RSIN of fiscaal nummer: 805237884
KvK inschrijvingsnummer: 41213293

Postadres:

Postbus 2482
1000 CL Amsterdam

Bezoekadres

Makassarstraat 149
1095 SV Amsterdam
Telefoonnummer: 020 663 8050 / 06 2157 2914
Email adres: info@stichtingantar.nl

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: mw. I.L. Visser
Secretaris: mw. M.C. van Santen
Penningmeester: mw. I.Z. de Jager

Beloningsbeleid

Conform onze visie ontvangt niemand binnen Stichting Antar betaling of een vergoeding voor zijn werk.

Activiteiten Stichting Antar

  • Het organiseren van kindermiddagen, weekenden en kampen.
  • Het ondersteunen van schoolse leervakken, onder Ons hartegevoel dat ieder kind welkom is en we voor ieder kind dat deel wil nemen blij zijn dat het deel kán nemen in de vorm van huiswerkbegeleiding.
  • Het aangaan en onderhouden van contacten met ouders, onder andere in de vorm van huisbezoeken en het organiseren van ouderbijeenkomsten.
  • Het begeleiden van vrijwilligers en stagaires.
  • Samenwerking met andere bij een kind betrokken organisaties.

Jaarverslagen

Stichting Antar is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).
Ernst & Young is haar accountant.

Activiteiten- en beleidsplan 2019

Jaarverslag Activiteiten 2017

Financieel Jaarverslag 2017

Jaarverslag Activiteiten 2016