Disclaimer, Auteursrecht en Privacyverklaring

Disclaimer

Het is de intentie van Stichting Antar om de inhoud van deze website zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat de informatie verouderd, onjuist of onvolledig is. De stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen daarvan.

Auteursrecht

De informatie mag uitsluitend door de websitebezoeker zélf worden gebruikt en dus niet worden overgedragen, vermenigvuldigd en/of bewerkt. Specifieke verzoeken voor overname alleen na aanvraag via info@stichtingantar.nl en vooraf verkregen toestemming.
Op beeldmateriaal en foto’s heerst zowel auteursrecht als portretrecht. Het is uitdrukkelijk verboden deze voor eigen doeleinden te gebruiken.
© 1993-2019 Stichting Antar

Privacy verklaring

Conform de geldende privacywetgeving zal Stichting Antar (in redelijkheid) maatregelen nemen die vertrouwelijke informatie van haar relaties (die via deze website worden gedeeld) beschermen tegen oneigenlijk gebruik.
De stichting maakt deze gegevens niet zonder meer openbaar, gebruikt ze niet op andere wijze dan voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn (bijvoorbeeld aanmelding nieuwsbrief) en verstrekt zonder toestemming geen persoonsgegevens aan derden.

Deze verklaring is aangepast op 11 juni 2019.
Wil je meer weten? Neem gerust contact op.

info@stichtingantar.nl
T 020 6638050
M 06 2157 2914